Nhảy tới nội dung

🏦 API danh sách ngân hàng

Công dụng

Api trả về danh sách các ngân hàng mà VietQR hỗ trợ. Và từ đó lấy trích ra mã ngân hàng dùng trong Quick Link

Đặc tả

GET https://api.vietqr.io/v2/banks

Sử dụng

curl https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả trả về

{
"code": "00",
"desc": "Get Bank list successful! Total 55 banks",
"data": [{
"id": 1,
"name": "Ngân hàng TMCP An Bình",
"code": "ABB",
"bin": "970425",
"shortName": "ABBANK",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/ABB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1
}, {
"id": 2,
"name": "Ngân hàng TMCP Á Châu",
"code": "ACB",
"bin": "970416",
"shortName": "ACB",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/ACB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1
}
//và 53 bank khác
}

Mỗi ngân hàng sẽ có các thông số:

idID1
nameTên pháp nhân ngân hàngNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
shortNameTên ngắn gọn thường gọiBIDV
codeTên mã ngân hàngBIDV
binMã ngân hàng, sử dụng mã này trong Quick Link970418
logoĐường dẫn tới logo ngân hànghttps://api.vietqr.io/img/ICB.3d4d6760.png
transferSupportedApp của Bank hỗ trợ chuyển tiền bằng cách quét mã VietQR0 hoặc 1
lookupSupportedSố tài khoản của Bank có thể tra cứu bằng API tra cứu số tài khoản0 hoặc 1
short_name

Tương tự shortName
(sẽ bỏ field này ở v3)

MBBank
isTransfer

Tương tự transferSupported
(sẽ bỏ field này ở v3)

0 hoặc 1
support

Mức độ hỗ trợ VietQR của ngân hàng
(sẽ bỏ field này ở v3)

Từ 0 tới 3
thông tin

API này trả về danh sách ngân hàng hỗ trợ, danh sách này có thể sẽ thay đổi trong tương lai (thêm / xóa / sửa). Do đó, nếu bạn có ý định cache thì chúng tôi khuyến cáo bạn làm mới danh sách này theo ngày.