Nhảy tới nội dung

Payment Kit cho mọi người

Ở đây có đủ đồ chơi để bạn tự tạo một cổng thanh toán cho riêng mình.
Và còn hơn thế nữa...

Xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ bảo mật và sự hỗ trợ từ
các ngân hàng tiên phong xu thế ngân hàng mở Việt Nam

Xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ bảo mật và sự hỗ trợ từ các ngân hàng tiên phong xu thế ngân hàng mở Việt Nam

THÊM MÃ VIETQR VÀO WEB/APP CHỈ VỚI 1 DÒNG CODE

TIN TƯỞNG BỞI CÁC DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG

CÁC CẤP ĐỘ SỬ DỤNG

Public Access

Sử dụng ngay các API của VietQR.io mà không cần đăng kí

MIỄN PHÍ


Bao gồm các tính năng:

Bank Database
Quicklink
Deeplink
SLA 99.5%

Registered

Đăng kí tài khoản để sử dụng các API một cách cá nhân hóa, nhiều tùy biến

MIỄN PHÍ


Bao gồm tất cả tính năng của Public Access và:

My VietQR
Integration
Account Number Lookup
SLA 99.9%

Verified Company

Các tính năng đặc thù dành riêng cho doanh nghiệp

LIÊN HỆ


Bao gồm tất cả tính năng của Registered và:

Custom Domain
Payment Initialize
Counter Account Enrich
SLA 99.95%

Self-Hosted

Các doanh nghiệp lớn làm chủ công nghệ cổng thanh toán ở mức độ cao nhất.

LIÊN HỆ


Bao gồm tất cả tính năng của Verified Company và:

Seft-Host