Nhảy tới nội dung

Changelog

[2.11] - 2023-11-23

Changed

 • Chỉnh sửa tính năng tạo VietQR động và tĩnh theo tiêu chuẩn Napas:
  • Tạo QR động khi có thiết lập số tiền.

Fixed

 • Sữa lỗi quét VietQR có khóa số tiền trên app VietcomBank.

[2.10] - 2023-06-29

Added

 • Thêm 5 ngân hàng mới :
  • Citibank: Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh Hà Nội
  • KEBHanaHCM: Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  • KEBHanaHN: Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Hà Nội
  • MAFC: Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
  • VBSP: Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Đổi tên của Viettel Money thành : Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân Đội

[2.9] - 2023-03-03

Added

 • API VietQR: Bổ sung Timo

[2.8] - 2022-11-22

Added

 • API tra cứu thông tin doanh nghiệp bằng Mã số thuế
 • Tài liệu (beta) tạo Link thanh toán

[2.7] - 2022-10-11

Added

 • New Homepage

[2.6] - 2022-10-06

Added

 • API VietQR : Bổ sung Viettel Money, VNPT Money
 • API Lookup : Bổ sung Viettel Money, VNPT Money, Ngân hàng KBank, Ngân hàng CB

[2.5] - 2022-10-01

Added

 • Công cụ thiết kế chủ đề VietQR mới dành cho các nhà thiết kế (Beta launch)
 • Cải tiến engine render tối ưu tốc độ

[2.4] - 2022-08-28

Added

 • Deeplink thanh toán ngân hàng
 • API danh sách deeplink 36 ngân hàng Việt Nam

[2.3] - 2022-06-14

Added

 • Thêm 3 Banks : Cake , Ubank, Coop
 • Thêm field lookupSupported trong api /banks xác định một ngân hàng có đươc hỗ trợ bởi api /lookup hay không?

[2.2] - 2022-05-24

Added

 • API tra cứu số tài khoản (Beta)

[2.1] - 2022-01-18

Added

 • QuickLink 2.0

[2.0] - 2021-12-24

Added

 • Công cụ tạo template VietQR tuỳ biến https://my.vietqr.io
 • API tạo mã VietQR theo template tuỳ biến

Changed

 • API Version 2 sẽ hoạt động dưới endpoint https://api.vieqr.io/v2
 • Đổi tên field trong API /generate : format thành template
 • Template vietqr_net_2 đổi tên thành compact

Removed

 • Dừng hỗ trợ template vietqr_nettext, Api version 1 vẫn tếp tục hỗ trợ 2 template này tới tháng 6/2022

[1.1] - 2021-10-22

Added

 • Nội dung chuyển khoản hỗ trợ 40 kí tự (thay vì 25 ở V1)
 • Hỗ trợ số tài khoản biệt danh (Alias) : có thể nhập số.
 • Hỗ trợ

Changed

 • Fix bug một số mã QR không thể quét được vì bị logo ở trung tâm che mất 1 phần thông tin
 • Cải tiến cơ chế và thuật toán tăng tốc API tạo mã QR lên gấp đôi.

[1.0] - 2021-06-26

Ra mắt phiên bản đầu tiên.